Historia

LA COBLA

CONTRABAIX

El contrabaix és l’únic instrument de corda de la cobla, es pot tocar amb arc o pizzicato i sona una octava més baixa de la nota escrita. Cal tenir en compte que generalment en la cobla s’utilitza el contrabaix de tres cordes afinades en la, re i sol, però principalment en concerts, com que hi ha obres per a cobla en les quals figuren notes més greus del la, s’utilitza el contrabaix de quatre cordes ampliant la tessitura al mi.

Generalment, per al contrabaix de tres cordes s’utilitzen les de tripa ja que en el pizzicato són més perceptibles que el mateix pizzicato fet amb cordes metàl·liques, que són les que s’utilitzen per al que en té quatre.

Per la seva feblesa de so respecte a la resta d’instruments de la cobla, s’acostuma a doblar-lo generalment amb un fiscorn a l’octava o a l’uníson, segons els casos, o amb algun altre instrument.

footer