Serveis

SERVEIS

La Confederació Sardanista de Catalunya ofereix un ventall d’avantatges i serveis a totes les entitats adaptant-se a les necessitats de cadascuna:
Assessorament jurídic, laboral i fiscal:

S’atendran totes les consultes a través de l’adreça electrònica: info@somsardana.cat

Servei d’assegurances:

Assegurança de Responsabilitat Civil per a totes les activitats sardanistes que organitzi l’entitat. Assessorament i informació sobre noves pòlisses d’assegurances

Descomptes i preus especials en actes propis de la CSC:

Tots els socis de les entitats federades podran gaudir de descomptes especials i invitacions a diversos concerts i espectacles

Difusió de les activitats sardanistes:

A través de l’agenda es difonen totes les activitats sardanistes de les entitats

Informació sobre les noves convocatòries de subvencions i ajudes:

A través de correu electrònic es manté informades a les entitats de les convocatòries vigents i ajudes que puguin sol·licitar

footer