Valors

QUI SOM

L’essència de marca sardana són els valors que la caracteritzen

Festiva | Sociable | Divertida

Innovadora | Nostra | Catalana

Culta | Música | Dansa

Oberta a tothom | Universal

Transversal | Esportiva | Integradora

footer